1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He went up the steps slowly."

"He went up the steps slowly."

Dịch:Anh ta đã bước lên những bậc một cách chậm rãi.

July 22, 2014

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ty2309

Câu dịch rất tối nghĩa,quá tệ

October 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/spider272

gặp câu này là ức chế @@

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Anh ấy đã đi lên những bậc thang một cách chậm chạp

July 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phuochai2015

Anh ấy đã đi lên những bước chậm chạp.

July 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguyenHoan607748

Anh ta đã bước chậm rãi lên những bậc sao lại sai?

September 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuydung96

mình dịch nó như này:he win of the step story......lol

May 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/langtu_1979

Anh ta đã đi lên những bước rất chậm

May 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

'anh ấy đi lên những cái bậc một cách chậm rãi" sao lại sai nhỉ?

June 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duongthiHo15

Anh ấy đã bước chậm rải lên những bậc

June 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phuonglh27

Anh ấy đã bước chậm rãi lên các bậc

August 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MrSmyT

anh ấy đã bước đi những bước chậm rãi

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Jerry_Chu

Cần cải tiến.dịch vớ vẩn

May 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phuonglh27

Anh ấy đã bước chậm rãi lên các bậc thang

May 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/meocondinhoi

Phải coppy lại paste vào, chỉ chấp nhận mỗi cách dịch thì chịu

June 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/_Olyver_Nguyen_.

Sao lại có từ "những bậc" ở đây nhỉ

August 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/bobovevez510

He went up to the steps slowly.

August 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VuongTuanTu

Anh ấy đã bước đi những bước chậm rãi

February 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Trinhopera

Thực sự cảm thấy khó hiểu khi dịch câu này

August 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/neverman11

dịch chả hiểu

November 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Shinchan651576

Bậc thang đâu ad

December 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/adamkhooh

khó hiểu

January 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Linh200787

The answer doesn't sound natural.

June 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Jenny8485

Là người Việt Nam nhưng tôi đọc mà không hiểu câu này có nghĩa gì?

June 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Jenny8485

Ý là bước lên những bậc thang hả?

June 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/kanade0

"anh ta đã chậm rãi bước lên những bậc" --- sai ở đâu nhỉ?

July 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thuydung-vbln

Dịch vớ vẩn. 4 năm rồi vẫn không sửa. Thất vọng!!!

July 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/minhthao4k

Bậc nào đâu???

July 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenhoan618202

Bó tay như google dịch vậy.

July 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/keng213871

Nên là bậc thang. Thiếu chữ thang!

July 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VuMinh9889

mệt với cái câu này thiệt chứ

July 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/duylinh1987

anh ấy đã bước đi những bước thật chậm

September 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

"Những bật" là cái gì?

July 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DoQuangMinh

Chắc là bậc :))

August 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

bậc thang đó

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguynLongV9

Duolingo như cặc

June 1, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.