"Hewentupthestepsslowly."

Dịch:Anh ta đã bước lên những bậc một cách chậm rãi.

4 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Anh ấy đã đi lên những bậc thang một cách chậm chạp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/spider272

gặp câu này là ức chế @@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ty2309
ty2309
 • 25
 • 18

Câu dịch rất tối nghĩa,quá tệ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydung96

mình dịch nó như này:he win of the step story......lol

3 năm trước

https://www.duolingo.com/langtu_1979

Anh ta đã đi lên những bước rất chậm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuochai2015

Anh ấy đã đi lên những bước chậm chạp.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHoan607748

Anh ta đã bước chậm rãi lên những bậc sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

'anh ấy đi lên những cái bậc một cách chậm rãi" sao lại sai nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongthiHo15

Anh ấy đã bước chậm rải lên những bậc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Anh ấy đã bước chậm rãi lên các bậc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MrSmyT

anh ấy đã bước đi những bước chậm rãi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trinhopera

Thực sự cảm thấy khó hiểu khi dịch câu này

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Jerry_Chu

Cần cải tiến.dịch vớ vẩn

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Anh ấy đã bước chậm rãi lên các bậc thang

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/meocondinhoi

Phải coppy lại paste vào, chỉ chấp nhận mỗi cách dịch thì chịu

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/kenboy2288py

"Những bật" là cái gì?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DoQuangMinh

Chắc là bậc :))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

bậc thang đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VuongTuanTu

Anh ấy đã bước đi những bước chậm rãi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Olyver_Nguyen_.

Sao lại có từ "những bậc" ở đây nhỉ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/neverman11

dịch chả hiểu

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Shinchan651576

Bậc thang đâu ad

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.