"A few minutes pass."

Dịch:Một vài phút trôi qua.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Drake_Harvey

tại sao " a few" là số ít mà "minutes " lại có "s" là sao nhỉ? Mình còn kém lắm nên ai có thể chỉ mình biết đc không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 212

Một vài phút là số nhiều rồi nên thêm s là đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanh862732

Một vài phút trước = fail ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh899354

Chắc tiếng Việt phong phú quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

A few minutes pass.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenchi.

đọc quá khó nghe từ pass nghe như hart :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CuongDno2015

Quá một vài phút được không các mem?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhatVo9

Biết rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhduong482423

sao đọc hoài câu này mà vẫn sai bực thiệt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tunanhnguy883491

Đm pass pass cc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThuPh96502

Mãi đéo ns đc

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.