"What if they take you along?"

Dịch:Nếu họ dẫn bạn theo thì sao?

July 23, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyensinh

"chuyện gì xảy ra nếu họ dẫn bạn theo" cũng đúng mà

July 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Anhnangbanmai

mình cũng nghĩ vậy

August 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenvantien97

What happened if they take you along

August 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThuongHoang

"nếu họ dẫn theo bạn thì sao" không được à bạn?

July 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Me too

May 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nguyenan1991

đề nghị admin thêm nhiều đáp án xíu :P

July 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ManhLeVan1

Đáp án có lúc lại là "bring"

September 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhhoa20

liệu họ có dẫn bạn đi cùng không cũng đúng mà add

January 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HiThanhNgu

Cau gi ma cha thay nghia gi het vay. Toi nghia kinh

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

Ơ câu này từ along có nghĩa gì, ai biết trả lời giùm, cảm ơn.

January 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/yenngoc0901

nghĩa là cùng hoặc theo

March 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NLT109814

Me too

August 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HoangTranD3

" Nếu họ đưa bạn đi thì sao" nên được chấp nhận chứ?

September 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

What if they take you along

April 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.