1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What if they take you along?"

"What if they take you along?"

Dịch:Nếu họ dẫn bạn theo thì sao?

July 23, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyensinh

"chuyện gì xảy ra nếu họ dẫn bạn theo" cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenvantien97

What happened if they take you along


https://www.duolingo.com/profile/Anhnangbanmai

mình cũng nghĩ vậy


https://www.duolingo.com/profile/ThuongHoang

"nếu họ dẫn theo bạn thì sao" không được à bạn?


https://www.duolingo.com/profile/nguyenan1991

đề nghị admin thêm nhiều đáp án xíu :P


https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

Ơ câu này từ along có nghĩa gì, ai biết trả lời giùm, cảm ơn.


https://www.duolingo.com/profile/yenngoc0901

nghĩa là cùng hoặc theo


https://www.duolingo.com/profile/ManhLeVan1

Đáp án có lúc lại là "bring"


https://www.duolingo.com/profile/NguynTrnGi701708

Cháu được biết là bring dùng cho vật thôi ạ, còn take là dùng cho người


https://www.duolingo.com/profile/minhhoa20

liệu họ có dẫn bạn đi cùng không cũng đúng mà add


https://www.duolingo.com/profile/HiThanhNgu

Cau gi ma cha thay nghia gi het vay. Toi nghia kinh


https://www.duolingo.com/profile/HoangTranD3

" Nếu họ đưa bạn đi thì sao" nên được chấp nhận chứ?


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

What if they take you along


https://www.duolingo.com/profile/Duyvinh2

What if ... ? và What ... for? là hai từ để hỏi dùng trong câu hỏi.

  1. What if: giả sử, nếu ... thì sao? việc gì sẽ xảy ra nếu ... ?

E.g. What if the helicopter doén't come? => Nếu máy bay trực thăng không đến thì sao?

  1. What ... for?: để làm gì, nhằm mục đích gì.

E.g. What is this machine for? => Cái máy này dùng để làm gì vậy?

Tư liệu tham khảo: "Dictionary of English Usage"


https://www.duolingo.com/profile/quang22286

cho mik hỏi chút xíu văn phòng mik ghi là style dc ko

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.