1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "You never have time for impo…

"You never have time for important things!"

Dịch:Bạn không bao giờ có thời gian cho những thứ quan trọng!

July 23, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

chưa bao giờ or không bao giờ?


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

câu "you never have time" trên có nghĩa là "bạn không bao giờ có thời gian" , còn nếu "chưa bao giờ" sẽ tương ứng với "you ever have time"


https://www.duolingo.com/profile/VoThanhMin

bạn chưa bao giờ cũng được mà? không bao giờ đồng nghĩa chưa bao giờ? hihi


https://www.duolingo.com/profile/buiminhhoang

>bạn không có thời gian cho những thứ quan trọng< cũng được mà ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/vuongquoct4

Sao cau nay ko can tra loi


https://www.duolingo.com/profile/BoTom2014

... for the important things lại k đc ư? Có một câu trước có dùng the được mà.


https://www.duolingo.com/profile/diepsoncm

"Bạn không bao giờ có thời giờ dành cho mọi điều quan trọng" sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/tuongvy.havy

Bạn không bao giờ có thời gian cho những gì quan trọng cũng đk mà


https://www.duolingo.com/profile/Gii512909

Tại sao gõ đúng 100/100 mà lại báo đỏ.


https://www.duolingo.com/profile/Lan17041

Bạn không bao giờ có thời giờ cho những điều quan trọng. Tại sao sai? Ad.


https://www.duolingo.com/profile/Lan17041

Bạn không bao giờ có thời giờ cho những điều quan trọng.Tại sao sai? Ad.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.