1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi phải dừng trước kh…

"Chúng tôi phải dừng trước khách sạn."

Dịch:We have to stop in front of the hotel.

July 23, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hongthang

Cấu trúc câu have to+ bare V ở đây không dịch sát nghĩa của câu này. Câu này chỉ ý định bắt buộc nên dùng là must/might/may +V


https://www.duolingo.com/profile/HaiLa142308

Sao không dùng được before nhỉ.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.