"Tôi biết cái mũ nào là của tôi."

Dịch:I know which hat is mine.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LThanhBnh

i know hat which is mine Cũng là một đáp án đúng nhưng phiên bản trên di động không chấp nhận

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.