Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi biết cái mũ nào là của tôi."

Dịch:I know which hat is mine.

0
4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LThanhBnh

i know hat which is mine Cũng là một đáp án đúng nhưng phiên bản trên di động không chấp nhận

0
Trả lời4 năm trước