"Chúng tôi thích trái cây, đặc biệt là những quả táo."

Dịch:We like fruit, especially apples.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nambrave

specially có đc ko nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Special is a common adjective. Specially is its adverb form. Special means "particular, distinguished in a distinct way, or designed for a particular purpose." Specially means "particularly, in a disintguishing manner, or for a particular purpose." Especial is an uncommon adjective. Especially, its adverb form, is much more common. Especial means "exceptional, noteworthy, or particular." Especially means "exceptionally, in a noteworthy manner, or particularly." Often they can be used synonymously. However, if you want to stress the exceptional or noteworthy quality, then especial or especially is a better choice. If you want to stress the distinctive purpose of something, then special or specially is the word you are looking for. Example: This program has specially designed macros for word processors. (A distinctive purpose) Example: He did especially well in All-Star Game. (A noteworthy performance) GOOD LUCKS!!!!!!! ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/emben3

????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuchai1002

không bít

4 năm trước

https://www.duolingo.com/emben3

không đít

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1437

Sao fruit lại không dùng mạo từ vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Special là đặc biệt, sao lại sai, không hiểu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLinh30102005

???????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We like fruit especially apples, We like fruit especially apples, We like fruit especially apples, We like fruit especially apples,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/longcong5

Qwzdgdjdgavv$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$**/&?☺

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SneakerMoon

khi nào dùng "us" để chỉ chúng tôi ạ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuye671776

Khi không dùng để chỉ sự sở hữu cái gì đó và ko bao giờ đứng đầu câu. Ex: "you look like us" We - our - us= chúng ta Ex: we - chúng tôi là học sinh. Our future- tương lai của chúng ta.(sở hữu) *You look like US - Bạn giống như chúng tôi.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuye671776

Special is th apples??

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.