1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She sleeps and he sleeps."

"She sleeps and he sleeps."

Dịch:Cô ấy ngủ và anh ấy ngủ.

July 23, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuan3991

Cô ấy và anh ấy "ngủ" có đúng ko @Trang. Ơi: 3


https://www.duolingo.com/profile/KhacbaoLe

Sao sleep thêm s vậy


https://www.duolingo.com/profile/thanhan1235

vì he và she là đại từ xưng ngôi thứ ba. nói cho dễ hiểu , cứ cái nào là số ít như she, he, dog, cat,... là sẽ thêm s vào động từ như "she goes out". còn số nhiều như we, they, their,... thì sẽ không cần dùng s như" we play " nhé bạn.


https://www.duolingo.com/profile/MaxTaylor6

Vì nó ở dạng số ít nha bạn.


https://www.duolingo.com/profile/lngtmnhin

"Cô ấy và anh ấy ngủ" vẫn đúng mà. Phần mềm dịch máy móc quá


https://www.duolingo.com/profile/Khoa21409

3DUECW Các bạn tham gia CLB với mình nhé! Cùng nhau cố gắng cùng nhau tiến bộ! Fighting!!!


https://www.duolingo.com/profile/LmNguynVn8

Cô ấy và anh ấy ngủ cũng đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/linh993744

Lặp từ rồi sleeps


https://www.duolingo.com/profile/Ollem1312

mệt mỏi quá -_- , phần học này có phải là do người Việt tạo ra không đây?!?


https://www.duolingo.com/profile/LPhi995

Có hai từ sleeps nhé bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.