"Anh ấy có con chó của chúng tôi."

Dịch:He has our dog.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhphuc1957

Ok, ban dung.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mafiavn2412

Khi nào dùng have khi nào has ad hì???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhPhngAk

Ngôi số 3 số ít dùng has, còn lại dùng have

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamlethanhtruc

I thì dùng have anh chị thì dùng have

4 năm trước

https://www.duolingo.com/joslethanh

he she it dùng has.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangCong

Khi nao our them "s" vay moi ng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/idmangidma

Our thêm s khi nó đứng sau động từ tobe bạn nhé.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/baolinh1984

Vi du 1 tu ve dong tu tobe dum minh nhe ban

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Apocalypse8888

the dog is ours. "is" là to be đó bạn. câu này đầy đủ là the dog is our dog. thay vì nói vậy thì rút gọn our dog = ours.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.