1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy có con chó của chúng …

"Anh ấy có con chó của chúng tôi."

Dịch:He has our dog.

July 23, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/minhphuc1957

Ok, ban dung.

July 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mafiavn2412

Khi nào dùng have khi nào has ad hì???

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThnhPhngAk

Ngôi số 3 số ít dùng has, còn lại dùng have

September 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phamlethanhtruc

I thì dùng have anh chị thì dùng have

November 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/joslethanh

he she it dùng has.

December 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/GiangCong

Khi nao our them "s" vay moi ng

October 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/homepagea2

Our thêm s khi nó đứng sau động từ tobe bạn nhé.

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/baolinh1984

Vi du 1 tu ve dong tu tobe dum minh nhe ban

November 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Apocalypse8888

the dog is ours. "is" là to be đó bạn. câu này đầy đủ là the dog is our dog. thay vì nói vậy thì rút gọn our dog = ours.

December 9, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.