1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ta lại ở đây."

"Anh ta lại ở đây."

Dịch:He is here again.

July 23, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bamboohy

He stays here là đủ.


https://www.duolingo.com/profile/atbich94

mình tr.l vậy sai ai giải thích giúp mình với


https://www.duolingo.com/profile/nguyenvanb890110

duo đang đưa ra tất cả các vị trí trong câu mà trạng từ có thể làm ,lúc này sau chủ ngữ là cụm từ có hai trạng từ bắt đầu bằng trợ động từ is ,trạng từ thứ nhất here sẽ là tân ngữ ,trạng từ thứ hai bổ trợ cho cả câu


https://www.duolingo.com/profile/LeHieu096

he stay here again là ở lại đây lần nữa chứ


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

he stays here again dc k?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.