"Anh ta lại ở đây."

Dịch:He is here again.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bamboohy

He stays here là đủ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

he stays here again

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeHieu096

he stay here again là ở lại đây lần nữa chứ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.