"Tôi thường ăn trưa ở đó."

Dịch:I usually eat there for lunch.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

dùng " at there" có được không

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.