1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He is definitely not an arti…

"He is definitely not an artist."

Dịch:Anh ấy chắc chắn không phải là một nghệ sĩ.

July 23, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lazyman90

cho mình hỏi tai sao có câu not đứng trước phó từ nhỉ ví dụ it is not definitely a bear


https://www.duolingo.com/profile/KeeperOfTheLight

artist có thể dịch là họa sĩ


https://www.duolingo.com/profile/pe_vi_1994

Dứt khoát không dc s


https://www.duolingo.com/profile/rosie_1512

artis còn là họa sĩ mà, hix


https://www.duolingo.com/profile/phuc.thinh

lêu lêu sai kìa ta đúng đây hoc hỏi đi


https://www.duolingo.com/profile/sandythao0203

Artist can be meaned họa sĩ


https://www.duolingo.com/profile/TrnTn5

Artist là nghệ sĩ mà


https://www.duolingo.com/profile/TimmyBach

Không hiểu sao bấm hoạ sĩ không được

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.