"Có một nhà thờ gần nhà tôi."

Dịch:There is a church near my house.

July 23, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Manicj12

Nếu câu trả lời của mình là "have the church near my house "thì nó sai như thế nào vậy các bạn?

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Duyn227306

Câu đó sẽ pị thiếu chủ từ bạn à ^^ "Having a church near my house" mới đúng

February 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Ai lại dùng having... Dùng "there is" = "có" là chuẩn nhất

November 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

there is a church by my house. dc không các bạn ơi ?

September 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tuyn593330

By my house là trước nhà bạn

October 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/KeeperOfTheLight

there is a church next to my house

July 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Next to là kế bên

October 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/siperderman

dùng từ shrine sao không được nhỉ ?

February 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/doietan0

my home

December 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LacNhat

there is a church by my house không được sao ạ?

August 12, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.