Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có một nhà thờ gần nhà tôi."

Dịch:There is a church near my house.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

Nếu câu trả lời của mình là "have the church near my house "thì nó sai như thế nào vậy các bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Duyn227306

Câu đó sẽ pị thiếu chủ từ bạn à ^^ "Having a church near my house" mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

there is a church by my house. dc không các bạn ơi ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

dùng từ shrine sao không được nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

there is a church next to my house

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doietan0

my home

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

there is a church by my house không được sao ạ?

2 năm trước