"Tôi là cậu bé."

Dịch:I am the little boy.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chickensking

mình nghĩ đáp án phải là i am a boy, giống như không ai nói i am student mà phải là i am a student vậy. góp ý thôi, có gì phản hồi lại chỉ cho mình biết lỗi sai với nhé. Cảm ơn !!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.