"Họ chạy trong giờ ăn trưa của họ."

Dịch:They run during their lunch hour.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KimCanHuyn

để sát nghĩa nên dịch ra tiếng việt là: họ chạy trong SUỐT giờ ăn trưa của họ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SharinNgocThao

hỏi như vậy mình dùng "in" cũng được, chứ during là trong suốt khoảng thời gian mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BambooVN

Mình cũng thắc mắc giống vậy. Admin giải thích hộ với

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocdao862

''among = between'' bạn ak!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentrongkhang

dùng in cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhchan12345

DURING CÓ NGHỈA LÀ TRONG SUỐT THÌ CÂU ĐÓ ĐÃ SAI HOÀN TOÀN

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phmhuvitan

During là trong

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.