Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn nói."

Dịch:You speak.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ratlathaido123

ai giai thích dùm mình you say sai ở chỗ nào dc ko? tks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Scorpi94

You say sai à mọi người ?

3 năm trước