"Tôi không đồng ý."

Dịch:I do not agree.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danh1610

I don't consent should be accepted. Thanks a lot.

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.