Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không đồng ý."

Dịch:I do not agree.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danh1610

I don't consent should be accepted. Thanks a lot.

1 tháng trước