Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is an interesting book."

Dịch:Đây là một quyển sách thú vị.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/imngay93

đó là cuốn sách thú vị???? k đc ạ mn?

2 năm trước