1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This is an interesting book."

"This is an interesting book."

Dịch:Đây là một quyển sách thú vị.

July 23, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/toan286428

Đó là một quyển sách thú vị có gì sai mà người ta cứ cho sai

May 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/imngay93

đó là cuốn sách thú vị???? k đc ạ mn?

May 29, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.