"These girls come from France."

Dịch:Những cô gái này đến từ nước Pháp.

July 24, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

Pháp = nước Pháp, nên bổ sung đáp án

July 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhminhsv94

minh ghi this grils.......... thế là sai luôn

December 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BiAnhHi

Tôi ghi Mấy cô gái... Phần mềm báo tôi sai :) ????

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DuaVua100

Đây là những cô gái đến từ Pháp

September 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhan113

đây là những cô gái đến từ nước pháp sai hả các bạn??

November 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Bui_Nhat

Girls ~ crows

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

These girls come from france, these girls come from france

July 4, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.