https://www.duolingo.com/Namneu

Mọi người vào chém TA đi :D

Hi everybody :D

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Hi, glad to meet you! @Namneu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namneu

hi Rainstory nice to meet you too How are you ? :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

I am fine so far ;) How long have you been learning English?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namneu

i have been learning 17 days and you ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

You are fun ;) I meant in the real life...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namneu

:v i think 3 years :D and u ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.