"He turns to her."

Dịch:Anh ấy quay sang cô ấy.

July 24, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SBvfS

And more so


https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

dịch là "anh ấy quay lại với cô ấy" có đc ko?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

turn to ở đây có nghĩa là quay mặt qua nhìn cô ấy đó bạn, quay lại người ta sẽ dùng return


https://www.duolingo.com/profile/TmVNg3

Turn khác return. Turn left, turn right?


https://www.duolingo.com/profile/TiYqCP

Anh ấy bật cô ấy


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He turns to her, He turns to her He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her


https://www.duolingo.com/profile/Duong539428

dịch "Anh ta quay về hướng cô ấy" có đc k?


https://www.duolingo.com/profile/DucanhPho

Quay sang hay Trở lại thì còn chấp nhận được, còn đáp án: "Anh ấy xoay về cô ấy" thì nên sửa lại các bạn ạ.


https://www.duolingo.com/profile/LHuynTrang995463

Anh ấy ngoảnh sang cô ấy thì lỗi ở đâu ạ?


https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Hướng về. Được không bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.