Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He turns to her."

Dịch:Anh ấy quay sang cô ấy.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

dịch là "anh ấy quay lại với cô ấy" có đc ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

turn to ở đây có nghĩa là quay mặt qua nhìn cô ấy đó bạn, quay lại người ta sẽ dùng return

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Thanks so much

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

And kiss her :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

And more so

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He turns to her, He turns to her He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her, He turns to her

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duong539428

dịch "Anh ta quay về hướng cô ấy" có đc k?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

Quay sang hay Trở lại thì còn chấp nhận được, còn đáp án: "Anh ấy xoay về cô ấy" thì nên sửa lại các bạn ạ.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/TmVNg3
TmVNg3
 • 14
 • 109

Turn khác return. Turn left, turn right?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LHuynTrang995463

Anh ấy ngoảnh sang cô ấy thì lỗi ở đâu ạ?

3 tuần trước