Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a living chicken"

Dịch:Nó là một con gà còn sống

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuHoangDai

"Đó là một con gà sống" gà còn sống với gà sống có khác nhau mấy đâu ý nghĩa vẫn là nó sống mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/diepsoncm

nó là con gà sống = nó là một con gà sống chứ ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lanhien

Đáp án sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447

Nó là một con gà sống cũng sai ah ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trangligi

"Nó là một con gà đang sống" cũng đc

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/doandinhytc

living trong suggestion là đang sống mà khi viết vào dịch thì lại báo sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongRamie

có thể dịch " nó là một con gà sinh động " ko? kiểu nó là gà đồ chơi ấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huong1001

Đó là cũng được mà

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThchLuMc

Trái nghĩa với It is a die chicken.

4 tháng trước