"It is a living chicken"

Dịch:Nó là một con gà còn sống

July 24, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VuHoangDai

"Đó là một con gà sống" gà còn sống với gà sống có khác nhau mấy đâu ý nghĩa vẫn là nó sống mà?

August 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TrungPhamV

Gà sống và gà còn sống có thể hiểu là con gà đó chưa chết . Nhưng viết "gà sống" cũng có thể hiểu là con "gà đực " nên để hiểu chuẩn nghĩa nên viết là " gà còn sống"

August 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/diepsoncm

nó là con gà sống = nó là một con gà sống chứ ad

December 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lanhien

Đáp án sai

April 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thaovan996447

Nó là một con gà sống cũng sai ah ad

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trangligi

"Nó là một con gà đang sống" cũng đc

August 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/sahara677259

Mình nghĩ gà còn sống là chưa chết và gà sống là chết mà chưa chín

April 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/doandinhytc

living trong suggestion là đang sống mà khi viết vào dịch thì lại báo sai

July 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhuongRamie

có thể dịch " nó là một con gà sinh động " ko? kiểu nó là gà đồ chơi ấy

December 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huong1001

Đó là cũng được mà

April 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThchLuMc

Trái nghĩa với It is a die chicken.

June 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vandatninhhiep

Bạn nào giải thích living với

October 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/CngV752917

nó là con gà đang sống. why is it wrong? i don't understand.

August 25, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.