"Chuyền cho tôi muối."

Dịch:Pass me the salt.

July 24, 2014

21 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/caoquynh02

Vì sao give thay cho pass không được.


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

' Pass me the salt' vẫn đúng


https://www.duolingo.com/profile/NguynPhiLo603974

Pass to me the salt


https://www.duolingo.com/profile/kimtum

pass for me salt


https://www.duolingo.com/profile/na.souriant

tại sao ' pass salt for me ' lại ko đc :D


https://www.duolingo.com/profile/Nhutkyo

pass the salt to me


https://www.duolingo.com/profile/DUYQUCONVN

cùng ý tưởng nhưng ko đúng :)))


https://www.duolingo.com/profile/bao889

Tôi cũng vậy. Chán :(


https://www.duolingo.com/profile/lut436756

Thả cờ cho ad biết


https://www.duolingo.com/profile/Derkadon

Salt là danh từ không đếm được mà sao bắt buộc phải có "the"?


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

The là mạo từ xác định, không cần biết dt có đếm được hay không.


https://www.duolingo.com/profile/MaiGia

pass the saft to me vẫn đúng mà ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/LeMinhQuang15

Về nghĩa nó không sai nhưng salt và me ở đây cho chúng ta bài học về tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

"Đưa cho tôi muối", dịch vậy cho đơn giản và tự nhiên.


https://www.duolingo.com/profile/Sonnaw

"Pass me salt "why grong ???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.