1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What you will present at the…

"What you will present at the conference?"

Dịch:Bạn sẽ thuyết trình gì ở hội nghị?

July 24, 2014

9 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/namcusamlc

Bạn nào giải thích dùm mình với, sao không phải là "What will you present at the conference?" nhỉ?

November 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TrungPhamV

Thực ra câu này ở dạng mệnh đề trạng ngữ . Câu hoàn chỉnh có thể ví dụ : Tom asks what you will present at the conference ?

July 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/lechiengd

what will you mới đúng chứ ad ?

August 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/gigolo1310

what will you present at the conference thì sao nhỉ?

December 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SNbDmZ
  • 1140

Do ngữ điệu họ sẽ hiểu đó là câu hỏi.

July 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/amazing1208

"What" thì dịch là sẽ thuyết trình gì? "When" thì mới là khi nào sẽ thuyết trình chứ. Mình nói đúng chứ???

July 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hieunk4

Bạn sẽ giới thiệu tại hội nghị cái gì cũng được chứ nhỉ

August 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vovinhluc

What will you present at the conference?

March 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyenAnh192799

Không hiểu cấu trúc câu này

June 3, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.