"Whatyouwillpresentattheconference?"

Dịch:Bạn sẽ thuyết trình gì ở hội nghị?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namcusamlc

Bạn nào giải thích dùm mình với, sao không phải là "What will you present at the conference?" nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lechiengd

what will you mới đúng chứ ad ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/gigolo1310

what will you present at the conference thì sao nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 870

Do ngữ điệu họ sẽ hiểu đó là câu hỏi.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/amazing1208

"What" thì dịch là sẽ thuyết trình gì? "When" thì mới là khi nào sẽ thuyết trình chứ. Mình nói đúng chứ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hieunk4

Bạn sẽ giới thiệu tại hội nghị cái gì cũng được chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vovinhluc

What will you present at the conference?

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.