1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What you will present at the…

"What you will present at the conference?"

Dịch:Bạn sẽ thuyết trình gì ở hội nghị?

July 24, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/namcusamlc

Bạn nào giải thích dùm mình với, sao không phải là "What will you present at the conference?" nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/TrungPhamV

Thực ra câu này ở dạng mệnh đề trạng ngữ . Câu hoàn chỉnh có thể ví dụ : Tom asks what you will present at the conference ?


https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Trong văn nói thì chăp nhận, nhưng trong ngữ pháp thì cho Zero điểm.


https://www.duolingo.com/profile/gigolo1310

what will you present at the conference thì sao nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/lechiengd

what will you mới đúng chứ ad ?


https://www.duolingo.com/profile/vovinhluc

What will you present at the conference?


https://www.duolingo.com/profile/leduysonson

Do ngữ điệu họ sẽ hiểu đó là câu hỏi.


https://www.duolingo.com/profile/amazing1208

"What" thì dịch là sẽ thuyết trình gì? "When" thì mới là khi nào sẽ thuyết trình chứ. Mình nói đúng chứ???


https://www.duolingo.com/profile/NguyenAnhjsc

Không hiểu cấu trúc câu này


https://www.duolingo.com/profile/Thng709002

What will you present at the conference? Thì hợp lý hơn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.