Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The drugs had a positive effect."

Dịch:Những viên thuốc đã có một hiệu lực khả quan.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sandy344952

Khổ ghê người ta đâu biết là " khả quan " đâu !

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/lcanh430437

Mọi người nói đúng đó

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/11100100
11100100
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 363

hieu qua tich cuc de nghe hon@@ hieu luc kha quan nghe nhu may moc vay:P

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/kenboy2288py

Mod sửa chữ "liệu lực" lại nha, hi`

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sandy344952

Hihi !

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Fuck. Câu trả lời ngu chưa từng thấy. Máy moc

2 tháng trước