"The drugs had a positive effect."

Dịch:Những viên thuốc đã có một hiệu lực khả quan.

July 24, 2014

12 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/11100100

hieu qua tich cuc de nghe hon@@ hieu luc kha quan nghe nhu may moc vay:P


https://www.duolingo.com/profile/sandy344952

Khổ ghê người ta đâu biết là " khả quan " đâu !


https://www.duolingo.com/profile/lcanh430437

Mọi người nói đúng đó


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

những viên thuốc đã có một hiệu quả tích cưc


https://www.duolingo.com/profile/thanhhaff

Đúng là câu dịch này nghe khó chịu


https://www.duolingo.com/profile/nam914148

Thấy drug thường được dùng với nghĩa xấu như say xỉn phê cần hơn là nghĩa tốt :)


https://www.duolingo.com/profile/Nhn745645

Dịch như...google


https://www.duolingo.com/profile/phamhoaiva2

"những viên thuốc đã có một ảnh hưởng tích cực" nên được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

Mod sửa chữ "liệu lực" lại nha, hi`


https://www.duolingo.com/profile/Amy208098

Tai sao ngoi thu ba lai dung has ma sai


https://www.duolingo.com/profile/Thanh526564

Ai is very bad


https://www.duolingo.com/profile/HuyHoangda

Effect and affect.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.