1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The drugs had a positive eff…

"The drugs had a positive effect."

Dịch:Những viên thuốc đã có một hiệu lực khả quan.

July 24, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sandy344952

Khổ ghê người ta đâu biết là " khả quan " đâu !


https://www.duolingo.com/profile/lcanh430437

Mọi người nói đúng đó


https://www.duolingo.com/profile/11100100

hieu qua tich cuc de nghe hon@@ hieu luc kha quan nghe nhu may moc vay:P


https://www.duolingo.com/profile/thanhhaff

Đúng là câu dịch này nghe khó chịu


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

những viên thuốc đã có một hiệu quả tích cưc


https://www.duolingo.com/profile/Nhn745645

Dịch như...google

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.