"Thedrugshadapositiveeffect."

Dịch:Những viên thuốc đã có một hiệu lực khả quan.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sandy344952

Khổ ghê người ta đâu biết là " khả quan " đâu !

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/lcanh430437

Mọi người nói đúng đó

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/11100100
11100100
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 478

hieu qua tich cuc de nghe hon@@ hieu luc kha quan nghe nhu may moc vay:P

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 216

Đúng là câu dịch này nghe khó chịu

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.