Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người phụ nữ mặc những chiếc váy lịch sử."

Dịch:The women wear historical dresses.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Love-QuynhAnh

Duolingo làm ơn giúp mình biết vì sao trước "historical dresses" lại không cần "the" được không? cảm ơn rất nhiều :D

4 năm trước