"Những người phụ nữ mặc những chiếc váy lịch sử."

Dịch:The women wear historical dresses.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Love-QuynhAnh

Duolingo làm ơn giúp mình biết vì sao trước "historical dresses" lại không cần "the" được không? cảm ơn rất nhiều :D

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.