"Thức ăn thì đặc biệt phổ biến trong mùa hè."

Dịch:The food is especially popular during the summer.

4 năm trước

31 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bocapzz

"the food is especially popular in summer" Tại sao câu này lại sai vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pe_vi_1994

Ih the summer mới được chấp nhận đó bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

tại sao dùng specially lại sai vậy? specially especially khác nhau thế nào

4 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

tại sao dùng specially lại sai vậy? specially especially khác nhau thế nào

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

:3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhodautaycute169

Bocapzz: t nghi cau do thieu the

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhoccon87

Dung tu special la sai ??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Special is a common adjective. Specially is its adverb form. Especial is an uncommon adjective. Especially, its adverb form, is much more common. GOOD LUCK!!!!!!!^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

tại sao dùng specially lại sai vậy? specially especially khác nhau thế nào

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Special is a common adjective. Specially is its adverb form. Special means "particular, distinguished in a distinct way, or designed for a particular purpose." Specially means "particularly, in a disintguishing manner, or for a particular purpose." Especial is an uncommon adjective. Especially, its adverb form, is much more common. Especial means "exceptional, noteworthy, or particular." Especially means "exceptionally, in a noteworthy manner, or particularly." Often they can be used synonymously. However, if you want to stress the exceptional or noteworthy quality, then especial or especially is a better choice. If you want to stress the distinctive purpose of something, then special or specially is the word you are looking for. Example: This program has specially designed macros for word processors. (A distinctive purpose) Example: He did especially well in All-Star Game. (A noteworthy performance) GOOD LUCKS!!!! ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chs...

bạn trả lời tiếng anh thì rất hay nhưng để người đọc hiểu thì hơi khó và tốn thời gian --> dịch sang tiếng Việt pờ ly

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Nhưng chúng ta đang học Tiếng Anh mà bạn, như thế thì sẽ nâng cao hơn kĩ năng dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt của chúng ta chứ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chs...

vậy bạn thu âm để trả lời đi, nó giúp luôn cả việc nâng cao kĩ năng listening nữa :D, còn mình thì chỉ muốn hiểu rõ cách sử dụng từ specially và especially một cách nhanh nhất thôi ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienNgoTien

:v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longhd1

The food is especially popular during summer: đây là đáp án của duolingo đưa ra, sao lại khác với câu dịch trên ở mạo từ "the"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vincentnguyenzzz

"Food is particularly popular in the summer" cũng không được chấp nhận :'(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3

is especial (adj) or is especially (adv)?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Trường hợp này mặc dù có động từ đặc biệt tobe là "is" nhưng ta phải dùng adv " especially" bởi vì nó đứng trước adj " popular". Tóm lại ta có cấu trúc sau: S + tobe + adv + adj.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/sonbian
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 2

ducg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Diu783704

It is crazy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

In summer vẫn chấp nhận mak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
 • 25
 • 331

Tôi đã trả lời giông như đáp án sao cho là sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
 • 25
 • 331

Tôi đã trả lời giông như đáp án sao lại cho là sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
 • 25
 • 331

Tôi đã trả lời giông đáp án sao lại cho là sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgcNguyn657986

The food is especially popular during the summer

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/shenyue2702

ai giải thích giúp mình especially khác specially chỗ nào không???

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
 • 25
 • 899

The food is specially popular in the summer

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/KwangLee1

câu này ngữ nghĩa không đúng, không thực dụng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CoxThanhThao

thumbs up!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lethanh1123

Chọn 1 và 2

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.