1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Thức ăn thì đặc biệt phổ biế…

"Thức ăn thì đặc biệt phổ biến trong mùa hè."

Dịch:The food is especially popular during the summer.

July 24, 2014

31 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bocapzz

"the food is especially popular in summer" Tại sao câu này lại sai vậy?


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

tại sao dùng specially lại sai vậy? specially especially khác nhau thế nào


https://www.duolingo.com/profile/pe_vi_1994

Ih the summer mới được chấp nhận đó bạn


https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

In summer vẫn chấp nhận mak


https://www.duolingo.com/profile/shenyue2702

ai giải thích giúp mình especially khác specially chỗ nào không???


https://www.duolingo.com/profile/CngV752917

especially dùng để chỉ một điều gì đó bạn nói đặc biệt hơn thứ khác, còn specially dùng để chỉ một điều gì đó thực hiện vì mục đích đặc biệt nào đó.


https://www.duolingo.com/profile/kolobanov

Bocapzz minh cung the day


https://www.duolingo.com/profile/Nhodautaycute169

Bocapzz: t nghi cau do thieu the


https://www.duolingo.com/profile/nhoccon87

Dung tu special la sai ??


https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Special is a common adjective. Specially is its adverb form. Especial is an uncommon adjective. Especially, its adverb form, is much more common. GOOD LUCK!!!!!!!^^


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

tại sao dùng specially lại sai vậy? specially especially khác nhau thế nào


https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Special is a common adjective. Specially is its adverb form. Special means "particular, distinguished in a distinct way, or designed for a particular purpose." Specially means "particularly, in a disintguishing manner, or for a particular purpose." Especial is an uncommon adjective. Especially, its adverb form, is much more common. Especial means "exceptional, noteworthy, or particular." Especially means "exceptionally, in a noteworthy manner, or particularly." Often they can be used synonymously. However, if you want to stress the exceptional or noteworthy quality, then especial or especially is a better choice. If you want to stress the distinctive purpose of something, then special or specially is the word you are looking for. Example: This program has specially designed macros for word processors. (A distinctive purpose) Example: He did especially well in All-Star Game. (A noteworthy performance) GOOD LUCKS!!!! ^^


https://www.duolingo.com/profile/chs...

bạn trả lời tiếng anh thì rất hay nhưng để người đọc hiểu thì hơi khó và tốn thời gian --> dịch sang tiếng Việt pờ ly


https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Nhưng chúng ta đang học Tiếng Anh mà bạn, như thế thì sẽ nâng cao hơn kĩ năng dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt của chúng ta chứ!


https://www.duolingo.com/profile/chs...

vậy bạn thu âm để trả lời đi, nó giúp luôn cả việc nâng cao kĩ năng listening nữa :D, còn mình thì chỉ muốn hiểu rõ cách sử dụng từ specially và especially một cách nhanh nhất thôi ^^


https://www.duolingo.com/profile/phuocdeptraiqua

Chữ đây câu đơn giản còn chưa biết dịch mà dịch hết đống tiếng anh đó chỉ nản hơn chứ không hiệu quả gì


https://www.duolingo.com/profile/CngV752917

This is very hard. Can you write in vietnamese? I don't understand.


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

tại sao dùng specially lại sai vậy? specially especially khác nhau thế nào


https://www.duolingo.com/profile/longhd1

The food is especially popular during summer: đây là đáp án của duolingo đưa ra, sao lại khác với câu dịch trên ở mạo từ "the"


https://www.duolingo.com/profile/vincentnguyenzzz

"Food is particularly popular in the summer" cũng không được chấp nhận :'(


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

is especial (adj) or is especially (adv)?


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Trường hợp này mặc dù có động từ đặc biệt tobe là "is" nhưng ta phải dùng adv " especially" bởi vì nó đứng trước adj " popular". Tóm lại ta có cấu trúc sau: S + tobe + adv + adj.


https://www.duolingo.com/profile/NgcNguyn657986

The food is especially popular during the summer


https://www.duolingo.com/profile/Thocontimngoc

nó cho thiếu từ "the" mà t bị mất 1 mạng


https://www.duolingo.com/profile/nductoan21

mùa nào mà không phải ăn nhỉ, tại sao lại phổ biến vào mùa hè, thực sự không hiểu câu này ???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.