Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He presents me with a dinner."

Dịch:Anh ấy tặng tôi một bữa tối.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

t nghĩ câu này nên dịch là" anh ấy ngỏ lời tôi một bữa tối"... người ta mời chứ ai nói tặng bao giờ

4 năm trước