Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He reserves the table."

Dịch:Anh ấy đặt trước cái bàn.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrieuThanhDung

câu này phải hiểu là "anh ấy đặt mua cái bàn" Dịch theo từng từ gây nhầm lẫn quá nhỉ :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhAn2010

Dịch tối nghĩa quá

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

He reserves the table

2 tuần trước