1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He reserves the table."

"He reserves the table."

Dịch:Anh ấy đặt trước cái bàn.

July 24, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/cuongdq285

Mình nghĩ "Anh ấy đặt trước bàn", giống kiểu đặt chỗ trước ở restaurant ấy

November 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

đúng như vậy . Ở ngoại quốc nhiều nhà hang nổi tiếng bạn muốn đến ăn phải đăt chỗ trước . câu này có ý nghĩa như vậy

March 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrieuThanhDung

câu này phải hiểu là "anh ấy đặt mua cái bàn" Dịch theo từng từ gây nhầm lẫn quá nhỉ :)

October 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TuanTran695047

anh ấy đặt bàn trước

January 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThanhAn2010

Dịch tối nghĩa quá

July 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

He reserves the table

September 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Anh ta đặt bàn trước.

October 3, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.