"Hereservesthetable."

Dịch:Anh ấy đặt trước cái bàn.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrieuThanhDung

câu này phải hiểu là "anh ấy đặt mua cái bàn" Dịch theo từng từ gây nhầm lẫn quá nhỉ :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdq285

Mình nghĩ "Anh ấy đặt trước bàn", giống kiểu đặt chỗ trước ở restaurant ấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

đúng như vậy . Ở ngoại quốc nhiều nhà hang nổi tiếng bạn muốn đến ăn phải đăt chỗ trước . câu này có ý nghĩa như vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanTran695047

anh ấy đặt bàn trước

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhAn2010

Dịch tối nghĩa quá

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

He reserves the table

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.