https://www.duolingo.com/bichngoc7585

Admin! giá như có phiên âm ở mỗi từ tiếng anh thì tốt quá!

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/viethaiNguyen

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/save?q=save bạn có thể vào đây để xem nguyên âm, hơi mất thời gian tý nhưng nó đọc chuẩn :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bichngoc7585

Cảm ơn bạn!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tnttrinh

met nha ke nguoi ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hainh2k3

Mình cung mong sẽ có chức năng này

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tnttrinh

hello ,my name TRinh . what you name?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bichngoc7585

Hi, My name Ngoc! Nice to meet you!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hdky2014

hello, my name Ky. Nice to meet you, Trinh, Ngọc!

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.