Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My brother is a professor."

Dịch:Anh trai của tôi là một giáo sư.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

anh trai tôi vs anh tôi có khác nhau ad nhi@@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án anh tôi đã được thêm :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 941

anh trai tôi là giáo sư. máy cũng cho sai.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/peter.le.nt

Xin đừng dịch là anh trai nữa, anh là được rồi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 941

anh trai tôi là giáo sư.

5 tháng trước