Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has difficulty to walk."

Dịch:Cô ấy gặp khó khăn trong việc đi bộ.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mrboot
mrboot
 • 22
 • 10
 • 94

Cô ấy có sự khó khăn khi đi bộ. Thế mà sai, bó tay với cái máy dịch

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khangnguye15

To walk mà dịch là việc đi bộ , quá sai !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ElizaMin2

Đi vs đi bộ không giống aj

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/thnhgianh

Máy dịch bị điên ruồi hả!!??? :v

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

ad ơi, walk là động từ mà dịch là trong việc đi bộ nghe trái quá,.. sao không dịch là để đi bộ ý

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Giới từ để ở đây nghe càng không ổn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Cô ấy bước đi khó khăn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Với câu dịch như vậy, theo tôi lẽ ra câu mẫu phải là "She has difficulty for walking".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

"Cô ta có khó khăn với việc đi bộ" admin ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anh10.91

Đề nghị sửa, bổ sung cho phù hợp

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Cô ấy gặp khó khăn với bước đi ??

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Nên thêm nhiều hơn đáp án

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Sát hơn mình nghỉ (cô ấy có khó khăn với bước đi )

2 tuần trước