1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They design the shoes."

"They design the shoes."

Dịch:Họ thiết kế đôi giầy.

July 25, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chau1978

Tôi nghĩ nên dịch là "chúng trang trí đôi giày" thì có vẻ đúng nhiều hơn


https://www.duolingo.com/profile/Hieunguyen9k99

"bọn họ thiết kế giầy" cái này đúng chứ bạn?


https://www.duolingo.com/profile/chau1978

Nhưng tôi nghĩ dịch là "chúng trang trí giày" cũng đúng và thực tế sẽ có nhiều trường hợp hơn là "bọn họ thiết kế giầy". Ý của tôi là câu "chúng trang trí giày" cũng được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/ntth8x

Họ thiết kế đôi giàyđó, "the" xác định mà


https://www.duolingo.com/profile/lethangrubic98

từ shoes nghe như từ suit vậy


https://www.duolingo.com/profile/hongtu

Mình cũng nhầm chổ đó


https://www.duolingo.com/profile/kimphu

To cung nghi ls suits


https://www.duolingo.com/profile/dbsk_177

Viết là "Họ thiết kế đôi giầy" báo lỗi nhỏ phải là đôi giày Xong viết có đáp án khác :" Họ thiết kế đôi giầy" @@! Bó tay luôn


https://www.duolingo.com/profile/nguyenmaiquynh4

họ chế tạo giày có được ko?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.