Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là hoàn toàn cần thiết."

Dịch:It is completely necessary.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/drbao

absolutely có vẻ hợp hơn completely

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhoant2002

Mình cũng nghĩ là tại sao ko thể dùng absolutely nhỉ? Hay dùng absolutely ko academy. Absolutely có vẻ dùng trong văn nói nhiều hơn thì phải.

4 năm trước