"We see the map."

Dịch:Chúng tôi nhìn thấy bản đồ.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovelichihiro

"Chúng tôi nhìn thấy cái bản đồ" cũng đúng phải k mọi người?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Sasaki_hana_99

đúng nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Chúng tôi thấy tấm bản đồ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VietTien2017

thế bản đồ ở đâu???

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.