"We see the map."

Dịch:Chúng tôi nhìn thấy bản đồ.

July 25, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lovelichihiro

"Chúng tôi nhìn thấy cái bản đồ" cũng đúng phải k mọi người?

July 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

Đúng

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Sasaki_hana_99

đúng nhé

April 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

Chúng tôi thấy tấm bản đồ

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/VietTien2017

thế bản đồ ở đâu???

July 26, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.