"Những đứa trẻ có lắng nghe không ?"

Dịch:Do the children listen?

July 25, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/anhhoihp1999

the ...!

September 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

"do the children listen to".. có được không ad

July 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/QuPhngo

listen to + O. Ở đây không có O nên dùng listen thôi

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/babyrat

mình tưởng listen đi với to nhỉ?

August 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hauvanhr

"Listen" là nội động từ bạn à, chỉ khi đi với tân ngữ thì mới có "to"

May 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jang-min

hear và listen khác nhau như thế nào ạ, câu này dùng hear có được ko ạ

April 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Hear /hiə/ là hành động nghe không chủ đích. Còn Listen /lisn/ là nghe có chủ đích (lắng nghe).

July 3, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.