"Những đứa trẻ có lắng nghe không ?"

Dịch:Do the children listen?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

the ...!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

"do the children listen to".. có được không ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QuPhngo

listen to + O. Ở đây không có O nên dùng listen thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/babyrat

mình tưởng listen đi với to nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

"Listen" là nội động từ bạn à, chỉ khi đi với tân ngữ thì mới có "to"

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.