Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Remember to buy some milk!"

Dịch:Nhớ mua một ít sữa!

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Long394807

Nhớ mua một ít sữa nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trangluan

Nhớ la mua một ít sữa kho hiẻu quá. Remember to v la nhớ phải làm gì ma. Câu.này nên là nhớ phải mua mot ít sữa ms đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

heo !! viet nkam ci 1 cku thui k tinh ak hh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thu278978

Remember to keep health!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tungvdcool

nhớ mua sữa nha!! sao lại gạch mất chữ nha....r u kidding me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BuiHoangUyen

Câu này dựa vào ngữ cảnh và dấu chấm than thì nên có những đáp án như "Nhớ mua một ít sữa nha!", "Nhớ mua một ít sữa đó!". Chứ tự nhiên "Nhớ mua một ít sữa!" nghe nó cụt ngủn mà lại không hay, có vẻ ra lệnh cho người khác và có khi còn không lịch sự nữa.

2 tháng trước