1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ viết cho chúng tôi một qu…

"Họ viết cho chúng tôi một quyển sách."

Dịch:They write us a book.

July 25, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/onphong2

why can't use 'For'???


https://www.duolingo.com/profile/LThin16

write to someone đó bạn


https://www.duolingo.com/profile/NinhPham873069

????????????????????????

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.