"Họ viết cho chúng tôi một quyển sách."

Dịch:They write us a book.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/onphong2

why can't use 'For'???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThin16

write to someone đó bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuanh6

Write for us ko đc hả mn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ParkSungAnh

mình cx ko đc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hiu413766

Dung for sao k dc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QunQun207678

Us này khi nào thì dùng nó vậy mọi người

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ShHanh

Someone là gi mà something là gì? Ai giải thíc mình hiểu với

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.