1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He looks at me and asks me i…

"He looks at me and asks me if I want to try."

Dịch:Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn thử.

July 25, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

"anh ấy nhìn tôi và hỏi tôi rằng tôi muốn thử không" cũng ổn mà ad@@


https://www.duolingo.com/profile/tiendung2111

Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn thử. Đáp án này thật vô nghĩa. Đáp án đúng là: Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi có muốn muốn thử hay không. (Đó là cách dùng if trong trường hợp này. Có hay không)


https://www.duolingo.com/profile/NguyenNguyenDuy

Anh ấy nhìn tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn cố gắng. cũng ổn mà?


https://www.duolingo.com/profile/Naganadel

Nếu và nếu như có gì khác đâu? Ai thấy khác thì bình luận


https://www.duolingo.com/profile/PhmThTng2

Khác con khỉ gió


https://www.duolingo.com/profile/leduysonson

Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi Liệu tôi có muốn thử


https://www.duolingo.com/profile/Kin598805

đáp án phải là anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi muốn thử hay không chứ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.