Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He looks at me and asks me if I want to try."

Dịch:Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn thử.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

"anh ấy nhìn tôi và hỏi tôi rằng tôi muốn thử không" cũng ổn mà ad@@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

Anh ấy nhìn tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn cố gắng. cũng ổn mà?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Naganadel
Naganadel
  • 25
  • 14
  • 74

Nếu và nếu như có gì khác đâu? Ai thấy khác thì bình luận

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 752

Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi Liệu tôi có muốn thử

1 tháng trước