"He looks at me and asks me if I want to try."

Dịch:Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn thử.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

"anh ấy nhìn tôi và hỏi tôi rằng tôi muốn thử không" cũng ổn mà ad@@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

Anh ấy nhìn tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn cố gắng. cũng ổn mà?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Naganadel

Nếu và nếu như có gì khác đâu? Ai thấy khác thì bình luận

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
  • 25
  • 904

Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi Liệu tôi có muốn thử

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/tiendung2111

Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn thử. Đáp án này thật vô nghĩa. Đáp án đúng là: Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi có muốn muốn thử hay không. (Đó là cách dùng if trong trường hợp này. Có hay không)

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.