"HelooksatmeandasksmeifIwanttotry."

Dịch:Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn thử.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

"anh ấy nhìn tôi và hỏi tôi rằng tôi muốn thử không" cũng ổn mà ad@@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

Anh ấy nhìn tôi và hỏi tôi nếu tôi muốn cố gắng. cũng ổn mà?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Naganadel

Nếu và nếu như có gì khác đâu? Ai thấy khác thì bình luận

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 813

Anh ấy nhìn vào tôi và hỏi Liệu tôi có muốn thử

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.