Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thư ký riêng của tôi có tên của bạn."

Dịch:My personal secretary has your name.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/conchimnon

Có bắt buộc phải là "personal secretary" không? Mình nghĩ chỉ "secretary" thôi cũng nên được đánh đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thienvu0104

mình cũng vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LiQunhAnh

sao lại phải thêm personal nữa nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/beptiu

vì có từ riêng nựa mà

3 năm trước