"Thư ký riêng của tôi có tên của bạn."

Dịch:My personal secretary has your name.

July 26, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/conchimnon

Có bắt buộc phải là "personal secretary" không? Mình nghĩ chỉ "secretary" thôi cũng nên được đánh đúng

July 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thienvu0104

mình cũng vậy

August 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LiQunhAnh

sao lại phải thêm personal nữa nhỉ?

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/beptiu

vì có từ riêng nựa mà

September 11, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.