Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The judge supported the lawyer."

Dịch:Thẩm phán đã ủng hộ luật sư.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tamntam

Ngài thẩm phán đã ủng hộ luật sư sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanPhuongN

Hic. Quan tòa đã hỗ trợ cho luật sư. Mình thêm mỗi chữ "cho" mà cũng bị sai@@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/samanthaquach

Cái người chấm không phải giỏi tiếng Việt lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyetKhaNguyen

Ứng dụng nên thêm tính năng dịch chuyển dc từ . Để khi nhấn sai .ko phải bỏ tất cả đi rồi chọn lại từ đầu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

bạn dùng duolingo trên điện thoại hả ? bạn nên dùng trên pc để có thể trải nghiệm được cái này tốt nhất nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huuhaixd
huuhaixd
  • 25
  • 25
  • 368

Chấm vớ vẩn: Thuật toán chưa tối ưu. "Ngài thẩm phán đã ủng hộ luật sư" cũng sai.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhuongRamie

"Ngài thẩm phán" ko đúng ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

thẩm phán đã ủng hộ vị luật sư :( sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamtienlong6a1

trợ giúp khác hỗ trợ ở đâu???

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nam82244

Jaki Nasumi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnthonyLm3

Vị thẩm phán đã ủng hộ luật sư!?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

"vị thẩm phán đã ủng hộ người luật sư" cũng đứng mà add.. huhu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/cactus1407

ngài thẩm phán đã ủng hộ luật sư

1 tuần trước