1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The judge supported the lawy…

"The judge supported the lawyer."

Dịch:Thẩm phán đã ủng hộ luật sư.

July 26, 2014

15 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/tamntam

Ngài thẩm phán đã ủng hộ luật sư sao lại sai

July 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VanPhuongN

Hic. Quan tòa đã hỗ trợ cho luật sư. Mình thêm mỗi chữ "cho" mà cũng bị sai@@

June 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/samanthaquach

Cái người chấm không phải giỏi tiếng Việt lắm

March 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TuyetKhaNguyen

Ứng dụng nên thêm tính năng dịch chuyển dc từ . Để khi nhấn sai .ko phải bỏ tất cả đi rồi chọn lại từ đầu

March 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/siperderman

bạn dùng duolingo trên điện thoại hả ? bạn nên dùng trên pc để có thể trải nghiệm được cái này tốt nhất nhé

March 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

Chấm vớ vẩn: Thuật toán chưa tối ưu. "Ngài thẩm phán đã ủng hộ luật sư" cũng sai.

July 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TngDuyQuyt

Duolinggo chấm máy móc lắm

November 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhuongRamie

"Ngài thẩm phán" ko đúng ??

May 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/DatPV

thẩm phán đã ủng hộ vị luật sư :( sai

March 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phamtienlong6a1

trợ giúp khác hỗ trợ ở đâu???

December 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nam82244

Jaki Nasumi

June 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/AnthonyLm3

Vị thẩm phán đã ủng hộ luật sư!?

March 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/JaneTruong7

"vị thẩm phán đã ủng hộ người luật sư" cũng đứng mà add.. huhu

March 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/cactus1407

ngài thẩm phán đã ủng hộ luật sư

September 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BinhKhanh3

May quá mình cũng thêm một chữ chú mà cũng ko bị sai

July 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.