"Chúng tôi đã vòng lại."

Dịch:We turned around.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

"we returned "được không ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Vòng lại ở đây ví dụ như là trong bức tranh dưới này, hành động quay người lại phía sau thì turned around hợp hơn, còn returned có nghĩa từ một vị trí nào đó quay trở lại vị trí nào đó

te

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

hjhj cám ơn ad nhiều nhiều ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TommyNguyen1992

vậy "we turned back" thì sao hả bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

turn back đồng nghĩa với return

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.