1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ đã biểu diễn trên sân khấ…

"Họ đã biểu diễn trên sân khấu chính."

Dịch:They performed on the main stage.

July 26, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dzung10

"They performed on the main theater" có được không?.


https://www.duolingo.com/profile/haitrinh83

Dùng giới từ IN hay ON đúng hơn nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/PhmTint15

major cũng có nghĩa là "chính" mà


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

They performed on the main stage, they performed on the main stage, they performed on the main stage, they performed on the main stage


https://www.duolingo.com/profile/nhi261873

Nói tiếng việt đi đồ khùng


https://www.duolingo.com/profile/HaiLa142308

Lại thiếu the. The the the... hại não quá.


https://www.duolingo.com/profile/aivan92

Tại sao lại không dùng được từ SHOW ạ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.