"Họ đã biểu diễn trên sân khấu chính."

Dịch:They performed on the main stage.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dzung10

"They performed on the main theater" có được không?.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haitrinh83

Dùng giới từ IN hay ON đúng hơn nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhi261873

Nói tiếng việt đi đồ khùng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.