1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The soldier looked to the bo…

"The soldier looked to the boy."

Dịch:Người lính đã nhìn đến cậu bé.

July 26, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

nhìn tới với nhìn đến@@

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.