"IhaveneverheardhimspeakEnglish."

Dịch:Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói tiếng Anh.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hollyhieu

Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói tiếng Anh. cung dau sai dau

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án của bạn sẽ được thêm vào YAY !!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ducluong

tôi chưa từng nghe anh ấy nói tiếng anh, không đúng à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đã được thêm vào đáp án này nhé ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VyLeo

tôi không bao giờ nghe anh ấy nói tiếng anh ,không được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khacquoc02

tôi không bao giờ nghe anh ấy nói tiếng anh ,không được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LVitThng6

tôi đã không bao giờ nghe anh ấy nói Tiếng Anh ~~ tự dưng sai, bữa ghi chưa bao giờ thì lại bị sửa là không bao giờ, vô lý

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.