"Theclockstopped."

Dịch:Cái đồng hồ đã dừng.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TruVuDinh

Tôi nghĩ người Việt Nam thì dịch là: ''Đồng hồ đã chết'' các bạn không nên dịch là ngừng hay dừng. Nếu dịch là dừng có nghĩa là đồng hồ đếm ngược đã về 0 (không) và nó vẫn hoạt động bình thường; Rộng hơn đồng hồ để đo một đại lượng nào đó mà giá trị của đại lượng đó vượt ra ngoài phạm vi đo của đồng hồ thì nó cũng dừng không đo nữa điều đó không có nghĩa là nó hỏng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chuannm

Thông thường nói: "Chiếc đồng hồ đã chết"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

"Đồng hồ đã ngừng "cũng không được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án đã được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhICT

đồng hồ dừng hoạt động cũng không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/T.U.S.

"đông hồ đã ngừng chạy" cũng đúng mà ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhi98405

Tại sao không thể là "Đồng hồ đã hư" ? :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

hôm trước clock dịch là "đồng hồ" thì bảo phải dịch là "đồng hồ treo tường". hôm nay dịch là "đồng hồ treo tường" thì lại bảo phải dịch là "đồng hồ" @@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thietnguye14

Ngu thế!!!???

8 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.