1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The clock stopped."

"The clock stopped."

Dịch:Cái đồng hồ đã dừng.

July 26, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TruVuDinh

Tôi nghĩ người Việt Nam thì dịch là: ''Đồng hồ đã chết'' các bạn không nên dịch là ngừng hay dừng. Nếu dịch là dừng có nghĩa là đồng hồ đếm ngược đã về 0 (không) và nó vẫn hoạt động bình thường; Rộng hơn đồng hồ để đo một đại lượng nào đó mà giá trị của đại lượng đó vượt ra ngoài phạm vi đo của đồng hồ thì nó cũng dừng không đo nữa điều đó không có nghĩa là nó hỏng.


https://www.duolingo.com/profile/chuannm

Thông thường nói: "Chiếc đồng hồ đã chết"


https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

"Đồng hồ đã ngừng "cũng không được


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án đã được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/HuynhICT

đồng hồ dừng hoạt động cũng không được


https://www.duolingo.com/profile/T.U.S.

"đông hồ đã ngừng chạy" cũng đúng mà ad


https://www.duolingo.com/profile/Nhi98405

Tại sao không thể là "Đồng hồ đã hư" ? :(


https://www.duolingo.com/profile/MinhHieu203

hôm trước clock dịch là "đồng hồ" thì bảo phải dịch là "đồng hồ treo tường". hôm nay dịch là "đồng hồ treo tường" thì lại bảo phải dịch là "đồng hồ" @@


https://www.duolingo.com/profile/Thietnguye14

❤❤❤ thế!!!???


https://www.duolingo.com/profile/TranVanHao2

Vì sao ghi rõ cái đồng hồ treo tường đã dừng lại sai.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.