1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I work in the department of …

"I work in the department of transportation."

Dịch:Tôi làm việc ở bộ Giao thông vận tải.

July 26, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kendybinh

nếu dịch là ở bộ t hì nên viết hoa chứ :)


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cảm ơn góp ý của bạn


https://www.duolingo.com/profile/Long.Hoang

Bộ Giao thông vận tải phải à Minitry of transport chứ


https://www.duolingo.com/profile/MrLeeZoo

department là phòng ban chứ nhỉ mod ơi


https://www.duolingo.com/profile/NhnH350469

tôi làm việc ơ bộ giao thông vận tải


https://www.duolingo.com/profile/bald_man

"tôi làm việc ở phòng giao thông'' sao lại sai vậy MOD???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.