"Iworkinthedepartmentoftransportation."

Dịch:Tôi làm việc ở bộ Giao thông vận tải.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kendybinh
kendybinh
 • 22
 • 18
 • 4
 • 2
 • 389

nếu dịch là ở bộ t hì nên viết hoa chứ :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn góp ý của bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Long.Hoang

Bộ Giao thông vận tải phải à Minitry of transport chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MrLeeZoo

department là phòng ban chứ nhỉ mod ơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bald_man

"tôi làm việc ở phòng giao thông'' sao lại sai vậy MOD???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.