"Đây là thành phố tôi đã kể bạn."

Dịch:It is the city of which I told you.

July 26, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/hanhlily

Không có "of" được không?


https://www.duolingo.com/profile/sepea

Sao lại là of which?


https://www.duolingo.com/profile/thanhhuyhcm

this is the city of which i told you đúng hơn chứ add???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.