Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là thành phố tôi đã kể bạn."

Dịch:It is the city of which I told you.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hanhlily

Không có "of" được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sepea

Sao lại là of which?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuyhcm

this is the city of which i told you đúng hơn chứ add???

3 năm trước