"Đây là thành phố tôi đã kể bạn."

Dịch:It is the city of which I told you.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hanhlily

Không có "of" được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sepea

Sao lại là of which?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuyhcm

this is the city of which i told you đúng hơn chứ add???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.