1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Did you talk with your husba…

"Did you talk with your husband?"

Dịch:Bạn đã nói chuyện với chồng bạn chưa?

July 26, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Mỗi lúc mỗi chữ khác nhau mới là duolingo chứ


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

ủa mình tưởng chỉ được talk to thôi chứ? loạn hết cả lên :(


https://www.duolingo.com/profile/leduysonson

Talk to, Cũng được


https://www.duolingo.com/profile/thienancivil

Bạn đã nói với chồng của bạn chưa?


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

"chứ" nghe k ổn tí nào."à" nghe hay hơn


https://www.duolingo.com/profile/TaHuyNam

uh có lẽ thế hay hơn.


https://www.duolingo.com/profile/thainguyen997499

ùh mình cũng nghĩ vậy . 'nói chưa ' khác với ' nói với .... à'


https://www.duolingo.com/profile/HungLy18

Cho câu chả ra gì cả


https://www.duolingo.com/profile/Tin25830

I told him and broke my teeth

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.