"My mother works in the same town."

Dịch:Mẹ tôi làm ở cùng một thị trấn.

July 26, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LEHANguyen1

Càng ngày càng thấy nhiều câu tối nghĩa quá, mất động lực học rồi...

March 30, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.